Priser

En plads på 45 timer koster 2.825 kr. om måneden i forældrebetaling (2024).

Det fulde beløb på kr. 10.052 om måneden betales af jer til mig månedsvis forud, og kommunen betaler tilskuddet på kr. 7.227 (sats for Lejre kommune) til jer også forud. Der betales alle 12 måneder om året.

Inden opstart, skal i som forældre gå ind på kommunens hjemmeside under pladsanvisning og skrive jeres barn op til en kommunal plads, selvom i vælger en privat pasningsordning. I kommentarfeltet på den onlineformular der skal udfyldes, skal i skrive, at i vælger privat pasning.

Her ud over skal i også selv huske at søge tilskud til pasning af barnet via kommunens hjemmeside.

Der ydes søskenderabat efter samme regler som i det kommunale system.

Opsigelse:

En plads kan opsiges skriftligt med en måneds varsel af både forældre og børnepasser. Dog med kortere varsel, hvis forældre og børnepasser er enige herom.

Ved manglende betaling kan pasningsaftalen opsiges uden varsel.