Facts om privat pasningsordning

En privat pasningsordning

  • er godkendt af kommunen, som løbende holder tilsyn med pasningsordningen og bistår med hjælp, ved f.eks. sproglige eller motoriske problemer
  • betaler selv for alt udstyr og lign. som f.eks. barnevogne, legetøj, mad og udgifter til transport
  • tildeles ikke børn via kommunen. Jeg er ansat af forældrene – I vælger mig, og jeg vælger jer. Dette er med til at sikre et godt samarbejde omkring jeres barn
  • har stor fleksibilitet mht. åbningstider, aktiviteter mm.
  • Er stedet, hvor forældre har stor medindflydelse på, hvad børnepasseren foretager sig med børnene.

I min private pasningsordning har jeg ikke gæstebørn, og smitterisikoen i sygdomsperioder er derfor mindre. Jeg kan tilrettelægge hverdagen helt på børnenes præmisser og har alle forudsætninger for at skabe en hyggelig dag – med 4 glade og tilfredse børn.

Jeg er godkendt af Lejre kommune og får 7 gange om året besøg af den tilsynsførende pædagog, der sikrer, at børnene trives og udvikler sig, som de skal. Der er tale om 5 anmeldte tilsyn, 1 uanmeldt tilsyn og 1 sikkerheds- og hygiejnetilsyn. Kommunen hjælper også, hvis der er specielle problemstillinger med børnene via PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

I beholder fordelene med pasningsgaranti i kommunen, søskenderabat og plads på venteliste til børnehave, når i vælger en privat pasningsordning.

Prisen for en privat pasningsordning er ikke dyrere end kommunal dagpleje – tværtom er der noget at spare. Se priser.